Atzvans
Ievadiet savu tālruņa numuru un ar Jums sazināsies mūsu menedžeris tuvākajā laikā
Izvēlieties pilsētu vai rajonu

Biežāk uzdotie jautājumi

Biežāk uzdotie jautājumi

Lai noskaidrotu kādi pakalpojumi ir pieejami Jūsu adresē, ievadiet to meklētājā.
Līgumu ar Jūsu izvēlēto tarifa plānu Jūs varēsiet parakstīt pieslēguma brīdī vai Abonentu daļā ( Ziemeļu iela 17,Liepāja, LV-3401).
 1. Abonents aizpilda pieteikumu www.ostkom.lv
 2. Operatora saņem pieteikumu un atzvana
 3. Saskaņojam meistara ierašanās laiku
 4. Norunātajā laikā ierodas meistars
 5. Pakalpojuma pieslēgšana un aparatūras konfigurēšana
 6. Uz vietas tiek parakstīts pakalpojuma līgums
 7. Varat sākt lietot pakalpojumu!
Pakalpojuma ierīkošana notiek konkrētā dienā un laikā, par kādu Jūs esat vienojies ar operatoru. Ierīkošanu veicam darba dienās no 9:00 līdz 18:00.
Pakalpojuma standarta pieslēgums ir bez maksas. Par papildus izmaksām operators Jūs iepriekš brīdinās.
Analogā televīzija tiek uztverta caur kabeļtīklu un tādā gadījumā navnepieciešams uztvērējs. Digitālai televīzijai nepieciešams uztvērējs (dekoderis) vai CAM modulis ar viedkarti, jo papildpaku kanālu ir kodēti. Interaktīvai televīzijai nepieciešams interneta pieslēgums unuztvērējs (IP box), ja netiek lietota aplikācija. Interneta un televīzijas pakalpojumu sniegšanai var tikt uzstādīts optiskais modems GPON, ja konkrētajā adresē ir šāda pieslēgumu tehnoloģija.
Ostkom televīzijai ar dekoderi (digitālā televīzija) atšķirībā no televīzijas bez dekodera (kabeļtelevīzija) ir sekojošas papildus priekšrocības un iespējas: 
 • Nevainojama attēla un skaņas kvalitāte; 
 • Iespēja izvēlēties un papildus pieslēgt tematiskās kanālu pakas; 
 •  Pieejams pārskatāms kanālu saraksts ekrānā un programmu gids (EPG) populārākajiem kanāliem; 
 • Pieejama audio valodas un subtitru izvēle; 
 • Pieejama vecāku slēdzene, kas ļauj kodēt TV kanālus, kurus nav vēlams skatīties bērniem.
Jā, televīziju var skatīties uz neierobežotu televizoru skaitu.
Pirmkārt, vajadzētu pārbaudīt vai kabelis, kas pienāk pie televizora, atrodas antenas ligzdā, ja ar to viss ir kārtībā, tad nepieciešams sazināties ar Ostkom operatoriem pa tālruni 22000088.
Abonentiem abonēšanas maksa par tekošo mēnesi jāsamaksā līdz tekošā mēneša 20.datumam.
Lai Ostkom klientu vadības sistēma nekļūdīgi atpazītu un fiksētu maksājumu, veicot apmaksu ir jānorāda rēķina numurs.
SIA "OSTKOM"
Reģ. Nr 42102006587
Adrese : Ziemeļu iela 17, Liepāja, Latvija, LV-3405
Banka nosaukums : AS Luminor Bank
Konta numurs : LV15RIKO0002010306405
Rēķina izsūtīšana pa pastu maksā € 1,85.
Rēķina izsūtīšana uz e-pastu maksā € 0,00.
Jā, mēs saviem klientiem piedāvājam ražotāja Zyxel un Netis rūterus ar dažādu caurlaides spēju un 2 gadu garantija.
Ostkom meistars veiks rūtera uzstādīšanu par € 9.00
Lai atteiktos no pakalpojuma, nepieciešams rakstiski par to informēt Operatoru līdz tekošā mēneša pēdējai dienai. Iesniegumam jābūt apstirpinātam ar Abonenta parakstu. To var aizpildīt Abonentu daļā ( Ziemeļu iela 17,Liepāja), nosūtīt pa pastu ( Ziemeļu iela 17,Liepāja , LV-3405) vai uz e-pastu (pasts@ostkom.lv) skenētā veidā. Atcerieties, ka 3 dienu laikā pēc pakalpojuma noņemšanas Tev būs nepieciešams atgriezt pieslēguma iekārtas – modemu ,moduli, TV dekoderi, DTV karti.
Iekārtas jānodod SIA Ostkom Abonentu daļā ( Ziemeļu iela 17,Liepāja).
Atteikuma tiesibas ir patērētāja tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pakalpojuma saņemšanas brīža vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot līgumsodu, procentus, vai zaudējumu atlīdzību. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības, lai atkāptos no līguma, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas.Atteikuma veidlapas paraugs šeit
Jums ir tiesības nekavējoties atteikties no Operatora pakalpojumiem bez līgumsoda piemērošanas gadījumā, ja tiek pamatoti konstatēts, ka pakalpojuma kvalitāte neatbilst līguma nosacījumiem.
 • Jebkura veida sūdzības/pretenzijas, iesniegumi par līguma laušanu Patērētājam ir jānoformē rakstiski un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu vai parakstu rokrakstā, un Operatoram jāiesniedz to oriģināls.
 • Pretenzijas tiek izskatītas divdesmit darba dienu laikā, un par lēmumu tiek paziņots Abonentam.
 • Gadījumā, ja puses nevar atrisināt radušos strīdu sarakstes vai sarunu veidā, tas tiek risināts LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 • Ja Abonents nav apmierināts ar Operatora sniegto atbildi vai Operators nav sniegusi klientam atbildi un sūdzība attiecas uz regulējamu elektronisko sakaru pakalpojumu, klients ir tiesīgs vērsties Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (www.sprk.gov.lv) un/ vai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (www.ptac.gov.lv) strīda turpmākai atrisināšanai ar tādu pašu iesniegumu un/ vai sūdzību, pievienojot Operatora atbildi, ja tāda tika sniegta.
 • Atbilstoši 2013.gada 21.maija Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 524/2013 “Par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaitē” un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (turpmāk – Regula) 14. punktam, aicinām Operatora Abonentus strīdu risināšanai izmantot zemāk minēto elektronisko saiti uz strīdu risināšanas tiešsaites platformu :
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV

Vajadzīga palīdzība?
Galvenais ofiss
Ziemeļu iela 17, Liepāja, LV-3405, Latvija
Darba laiks
Darba dienās no 9:00-18:00 (pārtraukums 13:00-14:00), brīvdienās un svētku dienās - slēgts.
+(371) 63487333     +(371) 22000088